Norge i utvikling

Til tross for finanskrise i Europa, har Norge fortsatt framgang på både privat og offentlig arena. Mange spør seg hvor lenge dette kan vare, for Norge har tross alt høye lønninger og høye kostnadsnivåer sammenlignet med konkurrerende land. Men nordmenn har også en sterk økonomi, som bidrar til å holde hjulene i gang.

Olje og gass – livgivende ressurser

Likevel er det nok oljeindustrien som er hovedårsaken til at det går bra i Norge. Til tross for finanskrise og nedgangstider, trenger Europa olje og gass, og Norge er en stabil og sikker leverandør. Olje og gass kommer fortsatt til å være viktig for den norske økonomien, men mange frykter nedgangstider på grunn av lave oljepriser. Det er også usikkert hvordan den norske økonomien kommer til å klare seg når oljen tar slutt. Det blir gjort altfor få investeringer i alternativ industri, derfor er det ikke sikkert den norske fremgangen fortsetter. Men naturressursene har stor betydning for det norske samfunnet per i dag, uten tvil.

Norges økonomi er sterk

Inntil videre virker det derimot som den norske økonomien står sterkt, og nordmenn flest bekymrer seg lite for finanskrisen i andre land. De som merker nedgangstidene best, er turistnæringen, for de europeiske turistene synes at Norge er altfor dyrt. Turistnæringen står likevel sterkt, ettersom det også kommer turister fra andre steder av verden.

Den norske industrien har opplevd vanskelige konkurransevilkår, men lavere kronekurs har hjulpet litt på dette problemet. Lavere kronekurs er også en fordel for turistnæringen, ettersom Norge blir et billigere feriemål. Svingninger i oljeprisen er alltid en bekymring, men etterspørselen etter olje og gass vil nok være stor også de kommende tiårene.

vaetilda