Son, Akershus

Son er et tettsted som ligger i Vestby kommune i Akershus. Stedet er kjent for trange smug og gamle trehus, og mange av husene er bygd i såkalt hollenderstil. Son minner litt om byene på Sørlandet, men ligger altså ved Oslofjorden. Stedets småbåthavn er populær blant tilreisende. Funn fra fortiden viser at området var befolket allerede i yngre steinalder. Son blir nevnt som eget stedsnavn på et diplom fra 1342, men navnet kan ha blitt brukt lenge før den tid.

Hollendertiden var viktig for Son

Hollendertiden var en veldig viktig epoke for Son. Denne epoken varte fra 1550 til litt inn på 1800-tallet. Son ble brukt som tømmerhavn, og tjente godt på dette. I dag er Son et trivelig tettsted som blir godt besøkt at turister, spesielt om sommeren. Mange av innbyggerne pendler til jobb. Son ligger bare 40 minutters togtur fra Oslo, og dermed er det populært å bosette seg i Son, samtidig som man har jobb i Oslo. Son har opplevd en jevn tilflytting de senere tiårene, av folk som gjerne vil bo i vakre, idylliske omgivelser, samtidig som de vil bo relativt sentralt. Nærheten til både Oslo og Moss, kombinert med den vakre småbysjarmen, gjør Son til et attraktivt sted.

vaetilda