Son – ikke lenger alene

Son var en egen kommune fram til 1964. Da ble kommunen slått sammen med Vestby. Likevel eksisterte Son som eget tettsted lenge etter den tid, men økt tilflytning til området har endret og flyttet på bygrensene, slik at flere og flere tettsteder langs Oslofjorden har vokst sammen. Slik har det også vært i Son. Siden 2007 har Son vært å regne som en del av Moss, da byene gradvis har vokst sammen. Statistisk Sentralbyrå regner dermed ikke lenger Son som en egen by, men som en del av Moss, ettersom det er sammenhengende bebyggelse mellom de to stedene.

Son – et liten del av mange puslespill

Son regnes også som en del av Follo, Mosseregionen og Stor-Oslo. Likevel har Son sentrum bevart sitt særpreg, og fremstår idyllisk og fredelig. Selve Son har omtrent 4000 innbyggere. Nærheten til Moss, Oslo og ulike tettsteder i området, gjør det lett å pendle fra Son. Sammenveksten av tettsteder gjør det også vanskelig å definere hvem som er bosatt i Son. Definisjonene varierer. Noen mener at bare de som bor innenfor selve sentrum er bosatt i Son, eller at bare de som har postnummer 1555 og 1556 er bosatt i Son. Diskusjonen om tilhørighet virker kanskje rar for utenforstående, men det handler om lokalpatriotisme og kjærlighet til hjemstedet.

vaetilda